چه تفاوتهایی بین زن و شوهر در زمان روبرو شدن با فشارهای روانی وجود دارد ؟

۱۳۹۹-۲-۱۳ ۱۵:۳۵:۱۲ +۰۰:۰۰

مطالعات نشان داده است که سلامتی مهمتر از هر چیزی است. نحوه روبرو شدن زوجین در زمان بروز فشارهای روانی : زن و شوهر در زمانی که با فشارهای مختلف روانی روبرو مشوند با توجه به تفاوتهای فردی به روشهای متفاوتی با آن روبرو میشوند . روشهای ایجاد تفکر [...]